Procedura składania wniosków o dofinansowanie rehabilitacji mięśniowo-szkieletowej

Jak złożyć wniosek - krok po kroku

Krok 1: Należy udać się do swojego lekarza rodzinnego lub prowadzącego lekarza specjalisty.

Krok 2: Lekarz wydaje następnie orzeczenie lekarskie na podstawie posiadanych wyników badań.

Istnieje możliwość podania wybranej kliniki już we wniosku o dofinansowanie usług rehabilitacyjnych. Instytucja ponosząca koszty sprawdza, czy może zrealizować to życzenie. Będzie to zależało między innymi od tego, czy w wybranej przez pacjenta klinice cel rehabilitacji – czyli znaczna poprawa stanu zdrowia lub powrót do pracy – osiągalny będzie tak samo skutecznie i co najmniej tak samo ekonomicznie, jak w jednostce wybranej przez instytucję ponoszącą koszty.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt lub umówienie się na osobistą rozmowę:

Formularze wniosków

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej właściwej instytucji ponoszącej koszty.

Deutsche Rentenversicherung www.deutsche-rentenversicherung.de
AOK Berlin-Brandenburg www.aok.de
Betriebskrankenkasse www.bkk.de
vdak / AEV www.vdak.de
Landwirtschaftliche Krankenkasse www.svlfg.de

Świadczenia rehabilitacji medycznej
Wymogi osobowe
  • Poważne zagrożenie lub ograniczenie zdolności do pracy, spowodowane chorobą lub niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub psychiczną
  • Brak świadczeń przed upływem czterech lat od zakończenia ostatniego świadczenia – nie gra przy tym roli instytucja ponosząca koszty. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy wcześniejsze przeprowadzenie świadczeń konieczne jest z przyczyn zdrowotnych.
Wymogi prawno-ubezpieczeniowe
  • zakończone 15 lat oczekiwania lub
  • odprowadzane przez 8 miesięcy kalendarzowych obowiązkowe składki na ubezpieczenie w ramach zatrudnienia w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku lub
  • istniejąca lub spodziewana w najbliższym czasie ograniczona zdolność do pracy i zakończone 5 lat oczekiwania

W przypadku pobierania renty z tytułu ograniczonej zdolności do pracy zawsze spełnione są wymogi prawno-ubezpieczeniowe. Dotyczy to również prawa do wyższej renty dla wdów i wdowców z tytułu ograniczonej zdolności do pracy.

Wykluczenie ze świadczenia
  • W razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • W przypadku pobierania lub złożenia wniosku o przyznanie emerytury w wysokości co najmniej 2/3 pełnej emerytury
  • W przypadku pobierania świadczenia, które wypłacane jest regularnie aż do rozpoczęcia emerytury
Kontakt

W przypadku osób zdolnych do pracy, odprowadzających składki na ubezpieczenia społeczne (w ciągu ostatnich 24 miesięcy co najmniej 6 składek lub łącznie 60 miesięcy kalendarzowych) Zakłady ubezpieczeń społecznych
W przypadku osób zdolnych do pracy bez prawa do ubezpieczenia społecznego Ustawowa kasa chorych lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne
W razie wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (poszczególne stowarzyszenia branżowe, zapewniające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy: Berufsgenossenschaften)
W przypadku osób bez prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych Instytucja pomocy społecznej