Reha Nord
Reha Nord
Reha Nord
Reha Nord

Reha Nord i poczujesz różnicę…

"Reha-Nord" we Frankfurcie nad Odrą jest ośrodkiem rehabilitacji ambulatoryjnej dziennej dla wskazań ortopedycznych i traumatologicznych. Niniejszym jest "Reha-Nord"alternatywą dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.

Nasz placówka oferuje również rozszerzoną fizjoterapię ambulatoryjną (EAP), klasyczną fizjoterapię w ramach tzw. zleceń lekarskich oraz terapię porehabilitacyjną (program IRENA lub Rehasport).Interdyscyplinarny zespół składający się z 30 pracowników pomoże Państwu jak najszybciej wznowić pracę i powrócić do normalnego funcjonowania w środowisku rodzinnym.